A Catalunya, amb la natalitat tenim un problema

by | juny 2, 2020

La tendència històrica al creixement o estabilitat demogràfica dels catalans va estroncar-se l’any 1980, data en la qual les dones catalanes varen passar, per primer cop a la història, a tenir un índex de fertilitat inferior a 2,1 fills per dona, el que tots els demògrafs actuals consideren l’índex de reemplaçament generacional. La caiguda es precipita a l’any 1987, moment en el qual l’índex de fertilitat és de 1,35 fills/dona. Aquest valor s’ha mantingut essencialment estable fins a l’actualitat, independentment del moment social, econòmic o fins i tot la taxa d’atur.

Quan l’índex de fertilitat de les dones catalanes roman en 1,3 vol dir que en el futur 1,3 fills substituiran als seus dos progenitors. La segona generació serà únicament el 65% de l’anterior, o el que és el mateix, silenciosament haurem perdut el 35% de la generació precedent. El problema s’agreuja quan la segona generació té també 1,3 fills, ja que la nova generació només representarà el 42% de la població inicial. Sense adonar-nos-en, al cap de 60 anys la generació que neix és menys de la meitat en valor absolut que de la dels seus avis. El problema demogràfic català. Des de l’MDC ho considerem un gran problema.