L’associació Moviment Demòcrata Català (MDC) va ser el 2015 un dels socis fundadors del partit Demòcrates de Catalunya per aportar el seu projecte polític de defensa i promoció de les activitats econòmiques, socials i culturals a tot el territori català. Volíem recuperar l’equilibri territorial, avui perdut, i fer possible els desenvolupament de totes les àrees del nostre país, per lluny i apartat que sigui, donant valor a l’actuació dels nostres bons gestors en les feines de desenvolupament i conservació del medi físic.

Hem pogut constatar, però, la dificultat i quasi total impossibilitat de comunicació entre Demòcrates i l’MDC, fet que impossibilita el poder fer la nostre tasca i avançar en els objectius. També creiem que el fet no plantejar-se construir un projecte propi que es validi en les eleccions de manera individual i anar en totes en coalició amb altres partits més grans, provoca encara més que no haguem pogut manifestar-nos.

Reconeixem, com és normal, la nostre part de culpa en el mal resultat de projecte, però també creiem necessari recuperar el nostre en solitari i, per tant, un cop debatuda la qüestió hem pres el següents acords:

PRIMER:  LA DESVINCULACIÓ A TOTS ELS EFECTES DE DEMÒCRATES DE CATALUNYA.

SEGON: SEGUIR TREBALLANT PER RECUPERAR L’EQUILIBRI TERRITORIAL PERDUT EN EL TERRITORI CATALÀ  I SEGUIR DEFENSANT ELS NOSTRES PRINCIPIS D’HUMANISME, JUSTÍCIA SOCIAL I INDEPENDÈNCIA.